اخبار
برگزاري دوره هاي تربيت بدني پايه پنجم ابتدايي و نهم متوسطه شنبه 7 شهريور 1394
مدیركل دفتر تالیف كتاب های درسی : فیلم، وروجك ها به مدرسه می آید سه‌شنبه 14 بهمن 1393
انتشار كتاب يك جلدي راهنماي معلم درس تربيت بدني دوره متوسطه اول شنبه 17 خرداد 1393
توليد راهنماي برنامه درسي تربيت بدني و سلامت با رويكرد فرهنگي و تربيتي شنبه 13 مهر 1392
برگزاري نشست شوراي برنامه ريزي درسي تربيت بدني در تاريخ 1 آذر دوشنبه 7 آذر 1390
پاسخ دفتر برنامه‌ريزي درخصوص مطلب انتشاريافته توسط خبرگزاري ايسنا چهارشنبه 11 آبان 1390
استقلال - پرسپوليس شنبه 26 شهريور 1390
درخشش دانش آموزان رزمي كار باشگاه فرهنگيان شهرستان كوهدشت در مسابقات كشوري شنبه 26 شهريور 1390